rozHovory - prezident asociácie Slovenských fotografov

rozHovory - prezident asociácie Slovenských fotografov

K prvému rozhovoru zo Studia300 som pozval prezidenta asociácie Slovenských fotografov Martina Krystynka. Fotografa s viac ako 400 oceneniami a 10kami výstav. Fotí krásne ženské portréty a ako protipól sa venuje dokumentu z cigánskych osád. Vo fototechnike preferuje značku Leica a naturálny prístup k práci. Zasadá v medzinárodných porotách fotosúťaží.