Kontakt

Máte otázky? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom formulára, e-mailom alebo telefonicky.

Kontaktná adresa

f-production, s.r.o.
Stará Vajnorská 15/a
831 04 Bratislava
Slovakia

ateliér STUDIO300 / odberné miesto

Stará Vajnorská 15/a
831 04 Bratislava
Slovakia

E-mail: info@studio300shop.eu
Tel.: +421 905 818 522

Fakturačné údaje

f-production, s.r.o.
Mliekárenská 15
821 09 Bratislava
Slovakia

IČO: 47642963
DIČ: 2024046464
IČ DPH: SK2024046464

E-mail: info@fproduction.eu
Tel.: +421 905 818 522

Sme platiteľmi DPH.

Bankové spojenie

Neuhrádzajte prosím na tento účet žiadne platby dovtedy, pokým Vám nezašleme detaily o platbe k Vašej objednávke. Ďakujeme.

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK93 1111 0000 0012 3991 5004
SWIFT: UNCRSKBX

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 96702/B

Kontaktný formulár